بانوی آب

                  *عرض ارادتی به حضرت زهرا (س)

اي‌ ستون‌ محكم‌ بيت‌الحرام‌

مادر گلهاي‌ عالم‌ السّلام‌!

تشنه‌ مهر توام‌ هر روز و شب‌

     بنده لطف‌ توام‌ هر صبح‌ و شام‌

شادي‌ام‌ را هر چه‌ مي‌خواهي‌ بگو

     غربتم‌ را هر چه‌ مي‌خواهي‌ بنام‌

بي‌ علي‌ تنهاي‌ تنها مي‌شدي‌

     گر نبودي‌، سخت‌ تنها بود امام‌

اي‌ شكوه‌ مرد و زن‌! حتي‌ خدا

     مي‌برد نام‌ تو را با احترام‌

عاقبت‌ مي‌گيرم‌ اي‌ بانوي‌ آب‌!

      از تمام‌ دشمنانت‌ انتقام‌