مي خورشيد رنگ جام من تو
نماز صبح و ظهر و شام من تو

حسين من! دل من بي تو هيچ است
امام من تويي،‌ اسلام من تو

***

دلم مست و لبم مست و سرم مست
بخون اي دل كه صبرم رفته از دست

بخون اي دل محرم اومد از راه
بخون اجر تو با عباس بي دست!

 ***

بخون اي دل كه دشتستون صدا شه
كمي فايز بخون دردم دوا شه

ملايك نوحه خوانان حسينند
بخون والله خدا هم از خداشه