دوستان سلام

غرض از مزاحمت این بود که به خدمت شریف و انور سروران خودم عرض کنم که از اول اسفند ۸۵ تا امروز (یعنی همین امروز) ۳۱۷ پست شعر ( و البته چند پست نثر ادبی) (و باز البته گاه در یک پست چندین شعر) از ۱۷۳ شاعر کهن و معاصر در این وبلاگ درج شده است.

پیش از این دوره تاریخی شاید به همین مقدار یا کمی بیشتر یا کمتر هم شعر عاشورایی در این وبلاگ که حالا دیگر برای خودش یک بانک شعر عاشورایی شده درج شده است. با یک حساب سر انگشتی می شود گفت حدود ۶۰۰ شعر عاشورایی از بیش از ۲۵۰ شاعر در این بانک شعر ذخیره شده است.

این را عرض کردم که محققان و علامندان به ادبیات عاشورا آرشیو اشعار را فراموش نفرمایند. همین.