جناب آقای دکتر سنگری در مصاحبه ای به سوالات نسل جوان در خصوص روز عاشورا پاسخ گفته اند.

به طور قطع بسیاری از این سوالات سوالات شما هم بوده. قبول ندارید کلیک بفرمایید.