محرم
دنیا به چشم من شبحی از جهنم است
اندوه دل به قدر غم هر دو عالم است
پوشیده آسمان و زمین جامه سیاه
هر لحظه‏ای برای دل من محرم است
امشب فضای خاطره‏هایم کبود شد
امشب تهی شدم از هر چه مبهم است
ابری عزا گرفته درونم که این‏چنین
هستی برای داغ دلم گوییا کم است
امشب برای خاطر این چشم بی‏شکیب
داغی هزار ساله برایم فراهم است
بعد از تو ای عزیز شهیدان کربلا
دنیا به چشم من شبحی از جهنم است