اذان بگو که شهیدان همه به صف شده اند

که تیرها همه آماده هدف شده اند

پیمبرانه به تکبیر باز کن لب را

که از صدای تو ذرات در شعف شده اند

برای چرخ زدن در حوالی خورشید

مدار های سراسیمه جان به کف شده اند

به یمن بارش احساس در مساحت ظهر

غبارها ز رخ دشت برطرف شده اند

وکربلا شده دریایی از حماسه و شور

و ریگهای بیابان همه صدف شده اند

نماز عشق فقط سجده ای پر از خون است

اذان بگو که شهیدان همه به صف شده اند