هر کجا طالع شوی چون آفتـــــــــابی تابناک
شور وغوغا در دل شب میگذاری ای حسین
.......
در میان آن کویر تشــــنه با گلــــــهای سرخ
وه چه زیبا نقش بستی لاله زا ری ای حسین
.........
گرچه تنهـــــــا بودی اما در کنــــــارت داشتی
همچو عبـــــــاس دلاور جان نثاری ای حسین
..........
تشنه لب در آب رفت وتشنه بیرون شد زآب
آفرین بر عزم جانبــــازی که داری ای حسین
..........
خواهری داری چو زینـــــــب با کلامی آتشین
در مصایب همچو کوه اســـــتواری ای حسین
.........
هرچه داریم از تو داریم ای شهـــــــــید کربلا
شیعیان را تا قیامت افتخــــــــاری ای حسین