رباعیات عــــاشورایی

در کرببلا حمــــــــــاسه ی خون آمد

خورشید شرف به صحـن گردون آمد

در وصف حسین بن عــــلی می گویم

از عشق ، هر آنچـــــه بود بیرون آمد