حضرت زینب

کربلا اى عاشقان چشم انتظار زینب است  
راههاى شام و غربت شرمسار
زینب است

تا قیامت آسمانیها عزادار حسین  
رودها تفسیر اشک بى‏شمار زینب است

نهضت سرخ حسینى گرچه در یک روز بود  
همت ابلاغ بر تاریخ کار زینب
است

اى علمها سر فرود آرید بهر احترام  
رایت عباس اینک بى‏قرار زینب
است

این محرّمها که پى‏درپى شکوفا مى‏شود  
حکمتش تا صبح محشر یادگار
زینب است

نهضت سرخ حسینى گرچه در یک روز بود  
همت ابلاغ بر تاریخ کار زینب
است