حضرت مسلم علیه‏السلام

اى خدا شب شده و من چه کنم؟  
یک تن و این همه دشمن چه کنم؟

اهل کوفه همه پیمان شکنند
خود نمک خوار و نمک دان شکنند

صبح با من همگى پیوستند
شب در خانه به رویم بستند

صبح، من شمع و همه پروانه
شب، بیگانه‏تر از بیگانه

صبح، بر دامن من چنگ زدند
شام از بام مرا سنگ زدند

طوعه امشب تو مرا خانه بده
مرغ پر بسته‏ام و لانه بده