ای عشق که برده ای همه دلها را
ای کرب و بلا که شیعه کردی ما را

بر خاک تو سجده کرد هفتاد و دو بار
خورشید که دید ظهر عاشورا را