می خوانندم به شرح اندوه حسین(ع)

می گویمشان به جان نستوه حسین(ع)

کز گرد و غبار کربلا باکش نیست

دریای بلور می شود روح حسین(ع)