شور و شری به پاست میان نگاه ها
غوغای هل اتی است میان نگاه ها

  بغضی عجیب دست به دامان دل شده

این غصه از کجاست میان نگاه ها

 

دست که باز دست دلم را گرفته است؟

شور و شر شماست میان نگاه ها ؟

 

این شور توست یا شرر عشق ناب توست

غوغای نینواست میان نگاه ها

 

یک قطره اشک جاری از سال های دور

جاری ز کربلاست میان نگاه ها

 

چشمی که باز لایق اشک شما شده

آیینه ی خداست میان نگاه ها