شوری به اشک می دهد آوای یاحسین(ع)
امشب شب دعا، شب پرواز تا حسین(ع
امشب که میهمان گل و نور می کند
لب تشنگان خیمه خورشید را حسین(ع(
نجوای زینب است در آشوب اشک ها
با پاره های آن تن تبدار با حسین(ع(
می گفت نیزه ها مگر از یاد برده اند
جاری است در وجود تو خون خدا، حسین(ع(
این سو کبود می شود از درد، گونه ها
آن سوی دشت زیر سم اسب ها حسین(ع(
این سو کبوتران حرم، تشنه و اسیر
آن سو وداع زینب بی یار، با حسین(ع(
فردا، خراب خطبه تقدیر کوفه ها
فردا، شکوه جاری فریادها، حسین(ع(
فردا که روح تازه به پرواز می دهند
پروانه های سوخته در کربلا، حسین(ع(