زیتون را خورد وَ کبوتر را کشت

آتش شد و گل های معطر را کشت

امروز دوباره حرمله برگشت و

در غزه نه یک، صد علی اصغر را کشت