بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است
که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

حسین مظهر ازادگی و ازادی است
خوشا کسی که چنینش مرام وایین است

نه ظلم کن به کسی ونه به زیر ظلم برو
که این مرام حسین است ومنطق دین است

همین نه گریه بر ان شاه تشنه لب کافیست
اگرچه گریه بر الام قلب تسکین است

ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست
که درک ان سبب عز وجاه و تمکین است

ز خاک مردم ازاده بوی خون اید
نشان شیعه و اثار پیروی این است

زخون سرخ شهیدان کربلا خوشدل
دهان غنچه و دامان لاله رنگین است