وقتش شده که هستی خود را فدا کنیم
تا اینکه نذر روضة خون خدا کنیم

وقتش شده که مثل حسینیه های اشک

دل را به رنگ پرچم ماه عزا کنیم

 

وقتش شده که در دلمان با محرمت 

آقا دوباره هیئت گریه بنا کنیم

 

چشمی بده که هر شب روضه به پایتان

در آن هزار خیمة ماتم به پا کنیم

 

اشکی بده که دیدة خود را برایتان

تا روز حشر چشمة آب بقا کنیم

 

قسمت شده دوباره شب جمعه یا حسین

با نامتان حسینیه را کربلا کنیم

 

یک لحظه هم نمی شود آقا دخیل دل

از پرچم سیاه عزای تو وا کنیم

 

با یک سلام ، می شود از راه دور هم

دل را دوباره زائر قبر شما کنیم