ترانه

صدای سنج و دهل می یاد دوباره

دل ابرا بیقراره

آسمون می خواد بباره

تو دلای گرممون غوغا می شه

اشکامون دریا می شه

صدای سنج و دهل می یاد دوباره

از زمین و آسمون نیزه می باره

گلوی گل شده پاره

دل زینب داره بی صدا می سوزه

دل آتیش برا خیمه ها می سوزه

صدای سنج و دهل می یاد دوباره

آسمون می خواد بباره

همه جا پر از صدای یا حسینه

همه عاشقی یا برا حسینه

بیا و امروزو با عاشقی سر کن

هر کی عاشق تره فردا با حسینه

صدای سنج و دهل می یاد دوباره

آسمون می خواد بباره