در اینجا همنشین رنج و دردم
بدون تو بسان برگ زردم

بسوی کربلا می آیم ای دوست
برای من دعا کن برنگردم