لب ‌تشنه‌ی لبخند توام یا مولا

من حُرّم و در بند توام یا مولا

بی‌خویشم و از راه دراز آمده‌ام

سر مست ز پیوند توام یا مولا

----

می‌افتم و باز دستگیرم شده‌ای

فرمانده‌ام و تو خود امیرم شده‌ای

نام تو و مادرت نجاتم بخشید

تو بارش مهر در کویرم شده‌ای