آقا سلام تشنگیت را به من بده              یعنی کبوترانه مرا پر زدن بده
لبریزم از تباهی بی تو نفس شدن          آزادگی یک جسد بی کفن بده
خورشید می شوم به تو اما نمی رسم

.....

این بیت داغ سوم عشق است یا حسین
خون درد سرخ مردم عشق است یا حسین
تا جاری است نام تو بر قلب روزگار
در سینه ها تراکم عشق است یا حسین
دریای غیرتی و تو مولای آب را
لب تشنگی تلاطم عشق است یا حسین
اینجا تمام قافیه ها تشنه می شوند


/ این جاده بین الحرمین /
/ شعر است لطفاَ بی /
/ وضو وارد نشوید /
سروی سهی به قامت تاریخ خم …..نشو           بعد از تو آه خون خدا تشنه می شود
امشب گلوی آب تو را خشک ….. خوب من         فردا تمام دشت تو را تشنه می شود
تا ناله می شود عطش خیمه های خون            دستان سبز از تو جدا تشنه می شود
بعد از تو آه ساقی دریا ، علی سرخ                 هرکس که گفت کرب وبلا تشنه می شود
مولای آبهای جهان تشنه ام ببین
امشب کبوترانه تو را پر زدم همین