چند دوبیتی

چهل روزه که دارم چشم گریون

چهل روزه دلم خونه دلم خون

چهل روزه که مثل حال زینب(س)

پریشونم، پریشونم، پریشون

 

*

الهی چاره دردم ابوالفضل

دوای چهره ی زردم ابوالفضل

چهل روزه ندیدم روی ماهت

چگونه بی تو برگردم ابوالفضل

 

*

چهل روزه که دریا بیقراره

به همراه دل مو غصه داره

مدینه، کربلا، نه! ماه گردون

چهل روزه به غربت رهسپاره