نذر عطش کرده ام این سینه را
این دل غمدیده وبی کینه را
ازهمه آفاق فراتر تویی
بر شه بی یار برادر تویی
دست ونگاهت همه، سرشار مهر
بر لب تو زمزمه ،سرشار مهر
آیه گل در دل خاک بلا
سوره اخلاص رها تاخدا
ماه بنی هاشم ومهر ادب
نور فروزان به سپهر ادب
می گذرم از خود گل می کنم
دست به دامان شما می زنم
سوره احساس هزاران درود
حضرت عباس هزاران درود
مست تولای ولایت تویی
معنی ایثار وحمایت تویی
شوق به کف سوی  خطر میروی
نام خدا مثل پدر می روی
خیل خطر می گذرد الفرار
بازدگر می گذرد الفرار
سکه ایثار شما ضرب شد
در پی پیکار شما ضرب شد
برد آواز بلند آسمان
خاطره دیدن او این چنان
خاطره بدر وحنین است این
کیست علمدار حسین است این
گشته جوانمردی از او چون زیاد
کیست نسب برده زطوفان وباد
مثنوی غیرت او بی حدود
عشق فدایی رهش گشته بود
تشنه لبی در لب دریای آب
گشته دل زدستش کباب
مظهر ایثار وامید ووفاست
تیغ به کف حیدرکر ب وبلاست