در این وبلاگ از اول بهمن ماه تا به امروز از اشعار این شعرای اهل بیت(۴۸ نفر) استفاده شده است. این وبلاگ در واقع یک بانک اشعار عاشورایی است و همه علاقه مندان می تواند به هر نحو که مایلند از این اشعار بهره مند شود. از دوستانی که اسمشان در زیر آمده و همه کسانی که تمایل دارند شعر شان به این بانک اشعار اضافه شود دعوت می شود در همین وبلاگ به صورت کامنت اشعار خود را درج کنند.

رديفنام شاعرتاریخ
1
  سیروس مرادی رویین تنی
دوشنبه، 30 بهمن 1385
2  مرتضي حيدري آْل كثيردوشنبه، 30 بهمن 1385
3  عباس عباديدوشنبه، 30 بهمن 1385
4
  صالح دُروند
دوشنبه، 30 بهمن 1385
5  سيد علی اصغر موسویيكشنبه، 29 بهمن 1385
6
  مجيد آخته ( واله ی بجنوردی )
يكشنبه، 29 بهمن 1385
7  سيد علی اصغر موسویيكشنبه، 29 بهمن 1385
8  نغمه مستشار نظامیشنبه، 28 بهمن 1385
9  زينب چوقادیشنبه، 28 بهمن 1385
10  مرتضی دلاوری پاريزیشنبه، 28 بهمن 1385
11  عبدالحسين انصاریشنبه، 28 بهمن 1385
12  علی موسوی گرمارودیشنبه، 28 بهمن 1385
13  علی حاجتيان فومنیچهارشنبه، 25 بهمن 1385
14  امير مرزبانچهارشنبه، 25 بهمن 1385
15  سودابه مهيجیچهارشنبه، 25 بهمن 1385
16  امير اکبر زادهچهارشنبه، 25 بهمن 1385
17  امير اکبر زادهچهارشنبه، 25 بهمن 1385
18  سيد حبيب حبيب پورسه شنبه، 24 بهمن 1385
19  اميد مهدي نژادسه شنبه، 24 بهمن 1385
20  مصطفی محدثی خراسانیسه شنبه، 24 بهمن 1385
21
  فاضل نظری
سه شنبه، 24 بهمن 1385
22  عبدالرحيم سعيدی راددوشنبه، 23 بهمن 1385
23  عبدالجبار کاکايیدوشنبه، 23 بهمن 1385
24  محمد جواد غفور زاده (شفق)دوشنبه، 23 بهمن 1385
25  خليل روئينا-لارستان فارسدوشنبه، 23 بهمن 1385
26  نغمه مستشار نظامیيكشنبه، 22 بهمن 1385
27  رضا محمدیچهارشنبه، 18 بهمن 1385
28  پرويز بيگی حبيب آبادیچهارشنبه، 18 بهمن 1385
29  احسان پرساچهارشنبه، 18 بهمن 1385
30  احسان پرساچهارشنبه، 18 بهمن 1385
31  سيد علی اکبر مير جعفریسه شنبه، 17 بهمن 1385
32  ريحانه رسول زاده -کاشانسه شنبه، 17 بهمن 1385
33  بنيامين دیلم کتولیسه شنبه، 17 بهمن 1385
34  عبدالجبار کاکايیسه شنبه، 17 بهمن 1385
35  سعيد بيابانکیسه شنبه، 17 بهمن 1385
36  بهمن ساکیسه شنبه، 17 بهمن 1385
37  حسين اسرافيلیسه شنبه، 17 بهمن 1385
38  عظيم زارعسه شنبه، 17 بهمن 1385
39  فاطمه حق ورديانسه شنبه، 17 بهمن 1385
40  غلامرضا مرادیدوشنبه، 16 بهمن 1385
41  وحيد اميریدوشنبه، 16 بهمن 1385
42  سيد حبيب حبيب پوردوشنبه، 16 بهمن 1385
43  پروانه بهزادی آزاددوشنبه، 16 بهمن 1385
44  امير اکبر زادهشنبه، 14 بهمن 1385
45  سعيد آژدهشنبه، 14 بهمن 1385
46  زنده ياد سيد حسن حسينیجمعه، 13 بهمن 1385
47  عبدالرحيم سعيدی رادپنجشنبه، 12 بهمن 1385
48  جليل صفر بيگیپنجشنبه، 12 بهمن 1385
49  جليل صفر بيگیپنجشنبه، 12 بهمن 1385
50  علی اکبر مير جعفریيكشنبه، 8 بهمن 1385
51  علی هوشمنديكشنبه، 8 بهمن 1385
52  رضا معتمديكشنبه، 8 بهمن 1385
53  دکتر سنگریيكشنبه، 8 بهمن 1385
54  عليرضا قزوهشنبه، 7 بهمن 1385
55  محمد رضا ترکیشنبه، 7 بهمن 1385
56  جليل صفز بيگیشنبه، 7 بهمن 1385
57  محمد حسین صفاریانشنبه، 7 بهمن 1385
58  سعید بیابانکیشنبه، 7 بهمن 1385
59  احد ده بزرگیجمعه، 6 بهمن 1385
60سعيدي راددوشنبه، 2 بهمن 1385