بانک اشعار و نثر ادبی عاشورايی

هر گونه نقل و برداشت از این وبلاگ آزاد است

سید حبیب حبیب پور

آه و واویلا  در کرب و بلا        سربریدند عزیزانِ خدا                                             ...... غرقِ خون جسمِ عزیزان کردند                                  پایمالِ سُمِ  اسبان کردند ستم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 491 بازدید
آبان 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
آبان 92
37 پست
آذر 91
25 پست
آبان 91
69 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
54 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
10 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
43 پست
دی 89
121 پست
آذر 89
303 پست
آبان 89
13 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
13 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
51 پست
دی 88
169 پست
آذر 88
142 پست
آبان 88
31 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
16 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
11 پست
اسفند 87
29 پست
بهمن 87
107 پست
دی 87
227 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
42 پست
بهمن 86
132 پست
دی 86
56 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
18 پست
اسفند 85
65 پست
بهمن 85
61 پست
مرداد 85
2 پست
مهر 84
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
1 پست
اسفند 81
1 پست
آذر 81
1 پست
آبان 81
5 پست
مهر 81
3 پست