مرتضی اسدالهی صابر

×زبان حال کبوتر کربلا با کبوترهای بقیع و مشهد

کبوترهای بقیع و حرم امام رضا!

کفترم ، مثل شما پر می کشم رو کربلا

درد دلهای شما دو هم زبون رو شنیدم

من باچشمای خودم بقیع و مشهد رو دیدم

ولی کاش می شد بیاین زایر کربلا بشید

بیاین و با غم من یک کمی آشنا بشید

اینجا دوتا گنبده نزدیک بین الحرمین

حرَم آقام اباالفضل و آقام امام حسین

مثه ماه و خورشیدن،  از همه کس دل میبرن

کشتی نجاتن و آدمو ساحل میبرن

اینجا هر جا که بری پر از صدای زینبه

پر گریه های یک دخترک تشنه لبه

اینجا اشکای امام حسین و اکبر رو دیده

اینجا یک غنچه ی نشکفته تو خاکش خوابیده

کبوترهای بقیع و حرم امام رضا!

دلشو اگه داری،  ی روز بیاین به کربلا

/ 0 نظر / 182 بازدید